Staatsregeling van rijscholen

Elke staat heeft een verordening over de oprichting van commerciële rijscholen binnen de jurisdictie. De inrichting moet volledig worden gecontroleerd en goedgekeurd door de staat; niet alle rijscholen hebben echter een kwaliteitscertificaat van het Department of Transportation. In dit opzicht kan de reputatie van de school verschillen.

Als u op zoek bent naar de juiste school die een rijopleiding aanbiedt, zorg er dan voor dat deze is gereguleerd en gecertificeerd door de staat, het is noodzakelijk om het volgende te controleren:

Plaats. Het is noodzakelijk dat de rijschool een commerciële en zichtbare locatie heeft met een aanzienlijke ruimte van minimaal 150 m². De locatie zal de rijopleiding van de school vormen. Er moet echter worden opgemerkt dat elke kwaliteitsvolle en betere rijschool een grotere ruimte voor de klassikale instructies moet hebben met een aanzienlijke open ruimte voor het begeleid rijden.

Communicatie. Net als alle andere vestigingen in de rijschool-troy.nl Verenigde Staten, is het noodzakelijk om een ​​communicatiesysteem te hebben dat een gemakkelijke toegang voor zowel klanten als andere belangrijke instanties zal vergemakkelijken. Een vermeld telefoonnummer is een eerste vereiste; maar voor marketingzin is het noodzakelijk om e-mailadressen te hebben als onderdeel van de communicatielijn.

Zichtbaarheid. Zoals gezegd moet een door de staat erkende en erkende inrichting voor het publiek zichtbaar zijn. Ja, en het is naar behoren geregistreerd, het heeft zeker een bewegwijzering die zichtbaar is onder de klanten. Het zal een hefboom zijn om klanten te helpen de bepalingen van het rij-educatieprogramma van de school te zien.

Instructiemateriaal. Het is noodzakelijk om het juiste instructiemateriaal te hebben dat kan worden gebruikt in het rijopleidingsprogramma. Grafieken en diagrammen moeten goed worden gerangschikt in de klas als een bron van instructie. Leerboeken, referenties, audiovisueel materiaal en andere aspecten van leren moeten gemakkelijk ter beschikking worden gesteld voor het beste voordeel van de studenten.

Veiligheidsmaterialen. Het schoolkantoor en klaslokaal moeten zijn ingericht met brandblussers en ander veiligheidsmateriaal. Dit is belangrijk in een gereguleerde rijschool, zodat deze voldoet aan de eisen van de brandweer.

Verzekering. Het is erg belangrijk om een ​​verzekering af te sluiten. Het moet een gedekte verzekering hebben voor het gebouw en de volledige faciliteiten van de plaats. Aan de andere kant moet het ook een verzekering hebben om eventuele ongewenste incidenten te dekken die zich kunnen voordoen in het rijopleidingsprogramma van de studenten.

Voertuigen. Het is noodzakelijk om de juiste voertuigen te hebben die studenten helpen om te leren autorijden. Zonder dergelijke faciliteiten zou het moeilijk zijn om studenten op te leiden die een voertuig behoorlijk besturen, volgens het programma dat wordt ingeschreven. Op dezelfde manier is het erg belangrijk om alle voertuigen te laten registreren en in licentie te geven door de staat.

Doorstaan ​​van de keuring. Het ministerie van Transport van de meeste staat zal een inspectie uitvoeren van de bovenstaande vereisten waaraan de rijschool moet voldoen. Elke niet-naleving van deze vereisten kan leiden tot weigering van goedkeuring om een ​​naar behoren erkende school te exploiteren.

Bij het kiezen van een rij-instelling is het noodzakelijk om te weten of de volgende dingen door de school worden nageleefd om ervoor te zorgen dat de school door de staat wordt gereguleerd. Anders schrijft u zich in in een illegale vestiging.